גיטרה

שם החוגקטגוריהמדריכיםמחיר
גיטרה יחידני ארז רוטר שנה א'רישום לשיעורי כלי נגינהארז רוטר250
גיטרה יחידני ארז רוטר שנה ב' ומעלהרישום לשיעורי כלי נגינהארז רוטר350
גיטרה יחידני דורון זילברבוך שנה א'רישום לשיעורי כלי נגינהדורון זילברבוך250
גיטרה יחידני דורון זילברבוך שנה ב' ומעלהרישום לשיעורי כלי נגינהדורון זילברבוך350
גיטרה יחידני סטאס דוידוב שנה א'רישום לשיעורי כלי נגינהסטאס דוידוב250
גיטרה יחידני סטאס דוידוב שנה ב' ומעלהרישום לשיעורי כלי נגינהסטאס דוידוב350
גיטרה יחידני שושי בית אריה שנה ב' ומעלהרישום לשיעורי כלי נגינהשושי בית אריה350
גיטרה יחידני שושי בת אריה שנה א'רישום לשיעורי כלי נגינהשושי בית אריה250
גיטרה יחידני איתמר יובל שנה א'רישום לשיעורי כלי נגינהאיתמר יובל250
גיטרה יחידני איתמר יובל שנה ב' ומעלהרישום לשיעורי כלי נגינהאיתמר יובל350
גיטרה יחידני משה אזולאי שנה א'רישום לשיעורי כלי נגינהמשה אזולאי250
גיטרה יחידני משה אזולאי שנה ב' ומעלה רישום לשיעורי כלי נגינהמשה אזולאי350
גיטרה יחידני נדב כרם שנה א'רישום לשיעורי כלי נגינהנדב כרם250
גיטרה יחידני נדב כרם שנה ב' ומעלהרישום לשיעורי כלי נגינהנדב כרם350
גיטרה יחידני ירדן ירושלמי שנה א'רישום לשיעורי כלי נגינהירדן ירושלמי250
גיטרה יחידני ירדן ירושלמי שנה ב' ומעלה רישום לשיעורי כלי נגינהירדן ירושלמי350
גיטרה יחידני אורית עטר שנה א'רישום לשיעורי כלי נגינהעטר אורית 250
גיטרה יחידני ליאור דוד שנה א'רישום לשיעורי כלי נגינהליאור דוד 250
גיטרה קבוצתי נדב כרם רישום לשיעורי כלי נגינהנדב כרם150
גיטרה קבוצתי משה אזולאירישום לשיעורי כלי נגינהמשה אזולאי150