היונה והנץ

שעת סיפור וסדנה \\ בעקבות ספרו של פאול קור