נח מרדינגר – יושב ראש הועד הראשון 1950-1951

נח מרדינגר - יושב ראש הועד הראשון 1950-1951

נח מרדינגר יליד אוסטריה,עלה ארצה בשנת 1949 והתיישב תחילה בקיבוץ עין-חרוד החליט להשתקע בבית שאן בשל עיסוקו בארכיאולוגיה. כיו”ר הועד המקומי הראשון יצק דפוסים בסיסיים של מינהל. הקים את המוזיאון “בית נכות” בביתו בבית-שאן, ושימש כמנהלו. במשך תקופה ממושכת ניהל מאבקים מול רשות העתיקות בנוגע לחפצים הארכיאולוגיים שהחזיק ברשותו. בשנת_____ החליט לרדת מהארץ והסכים להעביר את כל הממצאים למבנה “מסגד הארבעים” שהפך לבית נכות החדש

Comments are closed.