דוב אריאב

דוב אריאב

דב אריאב (בריל קרופסקי ) יליד לידה שברוסיה הלבנה (1899) עלה כחלוץ לגדוד העבודה 
ע”ש טרומפלדור,הצטרף לקיבוץ עין-חרוד והיה פעיל בעלייה ב’ ובשליחויות לאיטליה ולגרמניה
כמזכיר מחוזי של מפא”י בעמקים, היה המעבר לשרת בבית שאן טבעי.
בשלוש שנות כהונתו עברו עליו חבלי הלידה של הישוב, כולל הקמת המעברות, אהלים ובדונים
לקליטת עולים. אחד ממפעליו הראשונים היה אספקת צינורות מים שהובילו מי שתייה למקום.

Comments are closed.