יצחק שמש

יצחק שמש

יצחק שמש נולד בשנת 1930 בעמרה שבעירק,שם הצטרף לתנועת החלוץ 

המחתרתית וארגן עלייה בלתי חוקית של יהודי עירק דרך פרס.עם עלייתו ארצה 
החל להורות בבית-הספר בבית-שאן ולנהל את בית הספר “גלבוע”.
ב – 1963 נבחר לראשות המועצה ותרם לפיתוח הכלכלי שלה,למערכות הרווחה והחינוך, 
תוך הבאת מורים חדשים. בין השאר ייעל את מערכות הגבייה המקומית.
סיים תפקידו ב – 1965, ובספטמבר 1969 נפטר ממחלה קשה

Comments are closed.